خبرخوان

اخبار

این کتاب را دیوید نوریس و کارل فلینت نوشته و طراحی کرده‌اند و معصومه علی‌محمدی ترجمه کرده است.
کتاب "شهروندی چند فرهنگ" اثر ویل کیملیکا از آن دسته منابعی است به کرّات در ادبیات شهروندی محل ارجاع نویسندگان قرار دارد و به گمانم آشنایی با آن نقطه شروع مناسبی برای ورود به بحث شهروندی و حقوق اقوام در اختیار می گذارد.
نشست نقد کتاب «دگرگونی بزرگ» اثر «کارل پولانی» با حضور سید هاشم آقاجری، استاد تاریخ و محمد مالجو، مترجم کتاب چهارشنبه (چهارم دیماه ۱۳۹۲) در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شد. دبیری این نشست نیز بر عهده داریوش رحمانیان، پژوهشگر تاریخ بود.
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- کتاب «گروه‌های قومی و مرزها؛ ساختار اجتماعی تفاوت‌های فرهنگی» مجموعه‌ای مقالات است که حدود نیم‌قرن از انتشار آن می‌گذرد و در اهمیت آن گفته شده است بنیاد قوم‌شناسی را دگرگون کرده است. ویراستار این مجموعه مقالات فردریک بارت است و آن را محمدرضا فدایی ترجمه کرده است. با این مترجم که از همکاران ثابت نشر شیرازه محسوب می‌شود و پیش از این ترجمه‌ دیگری در حوزه قوم‌شناسی ارائه کرده بود گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.