درباره ما

 

صاحب امتیاز : آقای مراد ثقفی

نشر و پژوهش شیرازه کتاب در سال ۱۳۷۴ و با هدف «تهیه و ترجمه و گردآوری و چاپ و انتشار کتاب‌هایی  در زمینه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی، اجتماعی» تأسیس شد و برای پیگیری اهداف مذکور بر تعریف و تدوین مجموعه‌های تصمیم گرفته شده که هر یک می‌بایست تحت نظر و مسئولیت یک دبیر مجموعه قرار گیرند. این مجموعه‌ها عبارت بوده‌اند از تاریخ معاصر ایران، آسیای میانه و قفقاز، مفاهیم علوم اجتماعی، فلسفه و اقتصاد سیاسی، جامعه و سیاست، مطالعات زنان، قدم اول، کتاب‌ها پیش‌دبستانی و کودکان، و مجموعه آزاد.
در پی دگرگونی‌هایی در ترکیب سهامداران و کناره‌گیری یکی از اعضاء که پروانة نشر نیز به نام ایشان صادر شده بود در سال ۱۳۸۳، نشر و پژوهش شیرازه کتاب با صرف نظر از دو مجموعه مطالعات زنان و پیش‌دبستانی و کودکان، بر ادامة کار بر همان روال پیشین و در چارچوب همان مجموعه‌ها تصمیم گرفت و در این امر از همکاری نشر پردیس دانش برخوردار بود.

در پی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- پس از ده سال تعلل- با صدور پروانۀ نشر در بهمن 1394، این مجموعه موفق شده است فعالیت‌های خود را به نام انتشارات شیرازه کتاب‌ما و با آرم و لوگوی شیرازه ادامه دهد و بتواند در حوزه‌های پیش گفته- تاریخ معاصر ایران، آسیای میانه و قفقاز، مفاهیم علوم اجتماعی، فلسفه و اقتصاد سیاسی، جامعه و سیاست، قدم اول، و مجموعه آزاد - بیش از دویست عنوان کتاب را که توضیحات مختصر هرکدام در این سایت آمده است به علاقمندان ارائه دهد.