ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران-چاپ اول

کد شناسه :603
ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران-چاپ اول
توضیحات

در فاصله سال‌های انقلاب مشروطه تا مراحل پایانی جنگ اول جهانی، کرمانشاه از جمله به دلیل موقعیت جغرافیایی و ترکیب جمعیتی، عرصۀ بروز برخی از مهّم‌ترین تحوّلات تاریخ معاصر ایران بوده است. از شورش‌های ضد‌مشروطه سالارالدوله گرفته تا تشکیل دولت موقت نظام‌السلطنه و تبدیل آن حدود به میدان کارزار سپاهیان روس و انگلیس و عثمانی. خاطرات علی اکبرخان سردار مقتدر، یکی از رؤسای سرشناس ایل سنجابی از این دوره، هم شرحی است بر این رخدادهای مملکتی و هم مبیّن تأثیر تعیین‌کننده وی بر رخدادهای مزبور.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر