کیفیت زندگی-چاپ چهارم

کد شناسه :507
کیفیت زندگی-چاپ چهارم
توضیحات

این کتاب در مورد کیفیت زندگی است به آن معنا که این مفهوم در نظریه‌های رفاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، دربارۀ پاسخ‌هایی است به پرسش‌های متمایز اما وابسته به هم در حوزۀ رفاه اجتماعی که این مفهوم با آنها سروکار دارد. پاسخ‌هایی که باید آنقدر روشن و دقیق و عینی باشند که بتوان برپایۀ آنها سیاست‌های رفاهیِ کارآمدی را طراحی نمود. بخشی از این پرسش‌ها عبارتند از اینکه چه نوع اوضاع و احوالی، شرایط مناسب زندگی را فراهم می‌سازند؟ چه چیزی زندگی فرد را برای او به زندگی مطلوب تبدیل می‌کند؟ چه چیزهایی هستند که زندگی را ارزشمند می‌سازند؟ به طور خلاصه اینکه چه چیزهایی زندگی فرد را بهتر می‌کنند. پرسش‌هایی در نگاه اول پاسخ آنها می‌تواند ساده به نظر آید اما چنانچه از منظرهای مختلف بدان‌ها نگریسته شود یعنی از منظرِ خود فرد، می‌تواند به پاسخ‌های متنوع و متعددی بینجامد که کارِ سیاست‌گذاری در این زمینه را دشوار سازد. همین دشواری زمانی رُخ می‌نماید که بخواهیم به الگوهای زیستی مختلفِ مردم، فرهنگ‌ها و سنن متعددِ جوامع و تاریخ و جغرافیایِ انسانیِ متکثری که این سیاست‌ها باید ناظر بر آنها تدوین گردند توجه کنیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر