نظریه بازی - چاپ دوم

کد شناسه :392
نظریه بازی - چاپ دوم
توضیحات

«نظریۀ بازی»، آن نوع از مطالعاتی است که به چگونگی اتخاذ تصمیم یا برداشتنِ قدمی ناظر است، زمانی که نتایج آن تصمیم و برداشتنِ قدم، به تصمیمات و تحرکات دیگران بستگی دارد. به این معنا «نظریۀ بازی» می‌تواند به پرسش‌هایی پاسخ گوید نظیر اینکه چگونه باید زمانی که با کمبود اطلاعات مواجه هستیم تصمیم بگیریم؟ اینکه چه عواملی باعث می‌شوند که همکاری در فضای بین‌المللی امکان‌پذیر گردد؟ یا آنکه چه زمانی بایداز شتاب بخشیدن به کارها دست نگاه‌داریم؟ کتاب حاضر قدم اولی است برای مطالعاتی که ذیل نام «نظریۀ بازی» به ما برای درک بسیاری از رفتارها یاری می‌رسانند: از رفتار در سپهر اجتماعی و اقتصادی گرفته تا رفتار در فضای سیاست ملی و بین‌المللی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر