گام نخست در مطالعه «اندیشه‌های شرق دور»

1399/02/30 سه شنبه

ابراهیم اسکافی، مترجم این اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این اثر را جزو مجموعه قدم اول انتشارات پردیس دانش معرفی کرد و گفت: هر یک از مجلدات این مجموعه موضوعاتی را همراه تصاویر بررسی می‌کنند.
وی افزود: تصویری بودن این کتاب را نباید دلیلی بر سهل بودن مطالب آن پنداشت و آن را ویژه مخاطب نوجوانان و جوانان دانست، بلکه این تصاویر با هدف کمک به فهم متون و ایجاد علاقه در مخاطبان به کتاب افزوده شده‌اند.
این مترجم ادامه داد: این اثر دو بخش اصلی را شامل می‌شود که یکی از آنها به آیین‌های هندی نظیر بودا و هندوئیسم می‌پردازد و دیگری به آیین‌های باستانی چین نظیر کنفوسیوس اختصاص دارد. همچنین مطالب مختصری نیز درباره آیین‌های ساتیر کشورهای شرقی نظیر کره و ژاپن در آن جای دارد.
اسکافی عنوان اصلی کتاب را «فلسفه شرق» ذکر کرد و گفت: مخاطبانی که به این فلسفه علاقه‌مندند می‌توانند در این اثر سرنخ‌هایی را بیابند که آنان را به ادامه مطالعه در حوزه فلسفه و آیین‌های شرقی راهنمایی و تشویق کند.
این مترجم همچنین از ترجمه کتاب «هوش مصنوعی» مجلد دیگری از مجموعه قدم اول خبر داد که از سوی انتشارات پردیس دانش منتشر خواهد شد.
چاپ نخست کتاب «اندیشه‌های شرق دور» در ۱۷۴ صفحه و بهای ۳۵۰۰۰ ریال، اسفند سال گذشته منتشر شد.

انصراف از نظر