"کیفیت زندگی" به چاپ دوم رسید

1399/02/30 سه شنبه

به گزارش ایلنا، کتاب کیفیت زندگی، شامل مقالاتی از جرالد آلن کوهن، هیلاری پاتنام، چارلز تیلور، مارتا نوسباوم، آمارتیا سن، مایکل والزر، دان بروک، رابرت اریکسون و... است که به همت آمارتیا سن (اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل) و مارتا نوسباوم (فیلسوف برجسته آمریکایی) در دو بخش تحت عنوان زندگی‌ها و توانمندی‌ها (بخش یکم) و سنت‌ها، نسبیت‌ها و عینیت باوری (بخش دوم) تنظیم شده است. این مجموعه مقالات که به قلم حسن فشارکی ترجمه، و از سوی نشر شیرازه کتاب ما منتشر شده بود، اکنون به چاپ دوم رسیده است. در معرفی این کتاب آمده است:

"این کتاب در مورد کیفیت زندگی است به آن معنا که این مفهوم در نظریه‌های رفاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، درباره پاسخ‌هایی است به پرسش‌های متمایز اما وابسته به هم در حوزه رفاه  اجتماعی که این مفهوم با آنها سروکار دارد. پاسخ‌هایی که باید آنقدر روشن و دقیق و عینی باشند که بتوان بر پایه آنها سیاست‌های رفاهیِ کارآمدی را طراحی نمود. بخشی از این پرسش‌ها عبارتند از اینکه چه نوع اوضاع و احوالی، شرایط مناسب زندگی را فراهم می‌سازند؟ چه چیزی زندگی فرد را برای او به زندگی مطلوب تبدیل می‌کند؟ چه چیزهایی هستند که زندگی را ارزشمند می‌سازند؟ به طور خلاصه اینکه چه چیزهایی زندگی فرد را بهتر می‌کنند. 

پرسش‌هایی که در نگاه اول پاسخ آنها می‌تواند ساده به نظر آید اما چنانچه از منظرهای مختلف بدانها نگریسته شود یعنی از منظرِ خود فرد، افراد خیرخواهی که دغدغه همنوع دارند یا مسئولانی که باید تصمیم بگیرند رفع کدام‌یک از کمبود‌ها را باید در اولویت قرار دهند، می‌تواند به پاسخ‌های متنوع و متعددی بینجامد که کارِ سیاست‌گذاری در این زمینه را دشوار سازد. همین دشواری زمانی رُخ می‌نماید که بخواهیم به الگوهای زیستی مختلفِ مردم، فرهنگ‌ها و سنن متعددِ جوامع و تاریخ و جغرافیایِ انسانیِ متکثری که این سیاست‌ها باید ناظر بر آنها تدوین گردند توجه کنیم". 

انصراف از نظر