کتابی که یرواند آبراهامیان آن را روایتی دست اول از ایران نامیده است

1399/02/30 سه شنبه

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- پژوهشگران و اندیشمندان علوم اجتماعی آثار بسیاری در مورد ایران نوشته‌­اند و پیش و پس از انقلاب را از زوایای گوناگون بررسی کرده­‌اند. کتاب «انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران» نوشته کوان هریس یکی از این آثار است که نویسنده آن با اعتقاد به این که آثاری که درباره ایران نوشته شده‌­اند عمدتاً از سیاست­‌های اجتماعی و پیامدهای کلان آن­ها غافل بوده‌­اند، تکیه‌­گاه کتاب خود را بررسی نظام رفاه ایران قرار داده و از دریچه جامعه‌­شناسی تاریخی به مطالعه تکوین سیاست­‌های اجتماعی ایران از ابتدای تاریخ معاصر تا به امروز پرداخته است.

حوزه تخصصی کوان هریس توسعه و سیاست­‌های اجتماعی در کشورهای نیم‌کره جنوبی جهان است. او در حال حاضر، مدرس جامعه­‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا است. هریس در کتاب «انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران» پس از مقدمه‌ای که ساختار و روش مطالعه کتاب را تشریح می­‌کند، در فصل اول، تاریخچه تشکیل دولت رفاه در اروپا، نظریات اولیه و متأخر درباره دولت رفاه، دولت رفاه در ایران و کشورهای مختلف و نسبت میان دولت نفتی و دولت رفاه را می­‌کاود.

موضوع فصل دوم، سیاست‌‌های رفاهی پیش از انقلاب است. نویسنده در این فصل، نظام رفاهی ایران و روند شکل­‌گیری آن را به تفصیل و از زوایای مختلف تشریح و تحلیل می­‌کند. فصل سوم کتاب نیز نظام رفاهی در نخستین دهه پس از انقلاب و روند شکل­‌گیری نهادهای رفاهی جدید را بررسی می­‌کند. تمرکز این فصل بر کمیته امداد امام خمینی است.

نویسنده همچنین در فصل چهارم به روند تثبیت اجتماعی انقلاب در روستاهای ایران، شبکه خدمات درمانی اولیه در مناطق روستایی و نقش آن در دگرگونی نظام رفاه ایران می­‌پردازد. او در این فصل با ارائه تحلیل‌های آماری و استناد به داده‌­های مختلف و مصاحبه با مقامات نهادهای رفاهی، پزشک‌­ها، به‌ورزها و مراجعان به خانه­‌های بهداشت در چندین روستا در نقاط مختلف کشور روند بسط نظام رفاه در روستاها را توصیف و تحلیل می­‌کند.

موضوع فصل پنجم، حرکت ایران پس از جنگ به سمت توسعه‌ و نسبت آن با سیاست­‌های رفاهی و گسترش طبقه متوسط است. نویسنده در این فصل پس از کاوش در ابعاد مختلف روند توسعه در دوره مزبور، نظام رفاهی ایران و سایر کشورها را مقایسه می­‌کند و نظام تأمین اجتماعی و خدمات درمانی ایران و نقش آن در بسط طبقه متوسط را می‌کاود.

انصراف از نظر