تاریخچه سه سال و نیمه ما و جنگ-چاپ دوم

کد شناسه :543
تاریخچه سه سال و نیمه ما و جنگ-چاپ دوم
توضیحات

تاریخچۀ سه سال و نیمه ما و جنگ حاصل یک جدال قلمی بین سیدضیاءالدین طباطبائی نگارندۀ روزنامۀ رعد و ملک‌الشعراء بهار است؛ مجموعه مقالاتی که ملک‌الشعراء بهار در زمستان 1336هـ.ق/1296ش در پاسخ به انتقادات سیدضیاءالدین طباطبائی از عملکرد حزب دموکرات ایران در مراحل نخست جنگ اول جهانی در روزنامۀ نوبهار منتشر کرد. متن کامل این مقالات که مانند دیگر نوشته‌های ملک‌الشعراء در باب تحوّلات سیاسی ایران معاصر ارزش تاریخی یگانه‌ای دارد به انضمام آن بخش از مقالات سیدضیاءالدین طباطبایی که به این تبادل آراء میدان داد در این مجموعه تجدید چاپ شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر