فساد و دولت -چاپ دوم

کد شناسه :393
فساد و دولت -چاپ دوم
توضیحات

فساد مسئله‌ای اقتصادی و سیاسی است. وجود فساد در یک دولت نه فقط به ناکارآمدی و بی‌عدالتی در توزیع مزایا و هزینه‌های عمومی می‌انجامد، بلکه آزادی‌های مشروع ملت را نیز محدود می‌سازد. در این کتاب شیوه‌های مختلف بروز فساد دولتی، حوزه‌هایی در دولت که در آنها فساد آسان‌تر پدید می‌آید و رشد می‌کند و همچنین ارتباط میان ساختار سیاسی دولت و درجۀ فسادپذیری آن به بحث گذاشته شده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر