تاریخچه سه سال و نیمه ما و جنگ

کد شناسه :325
تاریخچه سه سال و نیمه ما و جنگ
توضیحات

تاريخچه? سه سال و نيمه? ما و جنگ حاصل يک جدال قلمي بين سيدضياءالدين طباطبائي نگارنده? روزنامه? رعد و ملک‌الشعراء بهار است؛ مجموعه مقالاتي که ملک‌الشعراء بهار در زمستان ????هـ.ق/????ش در پاسخ به انتقادات سيدضياءالدين طباطبائي از عملکرد حزب دموکرات ايران در مراحل نخست جنگ اول جهاني در روزنامه? نوبهار منتشر کرد. متن کامل اين مقالات که مانند ديگر نوشته‌هاي ملک‌الشعراء در باب تحوّلات سياسي ايران معاصر ارزش تاريخي يگانه‌اي دارد به انضمام آن بخش از مقالات سيدضياءالدين طباطبايي که به اين تبادل آراء ميدان داد در اين مجموعه تجديد چاپ شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر