تاریخ بنگاه داری دوره دو جلدی

کد شناسه :322
تاریخ بنگاه داری دوره دو جلدی
توضیحات

تاريخ بنگاه‌داري در اين کتاب ـ که مي‌توان آن را دائرة‌المعارفي در اين حوزه به‌شمار آورد ـ از چهار وجه مورد توجه قرار گرفته و به هر يک، بخشي اختصاص يافته است. بخش‌هاي اوّل و دوّم (جلّد اوّل)، به‌ترتيب به رويکردها و مباحث پيرامون تاريخِ بنگاه‌داري مي‌پردازند؛ و جغرافياي متغيّر دروني و بيروني بنگاه‌ها را مورد مطالعه قرار مي‌دهند. بخش‌هاي سوّم و چهارم (جلد دوّم)، به تاريخِ کارکردهاي دروني شرکت‌ها؛ و تاريخ ارتباط بنگاه‌‌داري به‌منزله? يک نهاد با جامعه مي‌پردازند. نويسندگان تلاش کرده‌اند که وجوه غالب بنگاه‌داريِ‌ِاقتصادهاي ملّي را در چارچوب تاريخ و فرهنگ خودِ کشورها مورد توجه قرار دهند، با اينهمه اذعان دارند که درک تاريخ عملکرد بنگاه‌ها بدون توجه به ميزان بالاي تأثيرپذيري‌شان از تجارب جهاني غيرممکن است. حاصل کار جاي ترديد باقي نمي‌گذارد که عليرغم تمامي تفاوت‌هاي تاريخي و فرهنگي، مرزهاي نهادِ بنگاه‌داري در طول تاريخ عصر جديد گشوده‌تر از مرزهاي ساير نهادهاي اجتماعي نسبت به تغييرات بين‌المللي بوده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر