خشونت و نظام های اجتماعی

کد شناسه :236
خشونت و نظام های اجتماعی
توضیحات

رويکردهاي متعارف به موضوع خشونت در متون علوم سياسي با اين حُکم وِبِري آغاز مي‌شوند که دولت، نهادي با حقّ انحصاري استفاده از خشونت است. اما اين حُکم نه چيزي در مورد چگونگي مديريت خشونت در جوامعي که به اين مرحله از رشد سياسي و توسعه? اقتصادي نرسيده‌اند مي‌گويد و نه چيزي در اين مورد که جوامع چگونه، يعني با گذار از چه مراحلي از پيچيدگي نهادي و سازماني به اين مقام مي‌رسند. کتابِ حاضر تلاشي است براي پاسخي به اين هر دو پرسش از طريق بررسي نوع نظام‌هايي که بشر در طول تاريخ مکتوب‌اش تأسيس کرده‌است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر