زمين و انقلاب در ايران-شيرازه كتاب ما

کد شناسه :310
زمين و انقلاب در ايران-شيرازه كتاب ما

اصلاحات ارضي نه فقط به دليل تغييرات جامعه شناختي اي که در کشور به وجود آورد، بلکه از منظر تغييرات سياسي نيز از اهميت برخوردار است. اين تغييرات که در سال هاي دهه چهل به صورت تضعيف نيروهاي سياسي فعال و همچنين وابستگي مالکان بزرگ به دولت رخ نمود، در سال هاي دهه پنجاه و با بروز مشکلات جدي در پيشبرد اين برنامه که در عين حال با افزايش آگاهي روستائيان نسبت به موقعيت فرودست اجتماعي خويش، افت توليد کشاورزي و جابجايي هاي کلان جمعيتي همراه بود، زمينه برآمدن نيروهاي سياسي جديدي را در صحنه سياسي کشور فراهم کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر