روانكاوي-شيرازه كتاب ما

کد شناسه :308
روانكاوي-شيرازه كتاب ما

آيا روانکاوي علم است؟ چگونه روانکاوي کارکرد ذهن را توضيح مي‌دهد؟ سهم فرويد به عنوان بنيانگذار اين رشته در اين زمينه چيست و ساير روانکاوان چه مشارکتي در پيشرفت آن داشته‌اند؟ آيا روانکاوي مي‌تواند در کنترل احساسات، اَعمال و عکس‌العمل‌هايي که به نظر مي‌رسد مديريت‌شان از عهده? ما خارج است، به ما کمک کند؟ کتاب حاضر، قدم اولي است براي يافتنِ پاسخ به اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري ناظر بر عواملي که بر زندگي عاطفيِ ما تأثير مي‌گذارند. از آن جمله اينکه تجارب دوران کودکي چگونه ناخودآگاه ما را شکل مي‌دهند و اين ناخودآگاه به چه ميزاني و چگونه ممکن است نقشي تعيين‌کننده بر رفتار ما در جواني و بزرگسالي داشته باشد؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر