امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران

کد شناسه :307
امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران
توضیحات

تاريخ شکل‌گيري مرزهاي ايران جديد که در عين حال در مقياسي محدود تاريخچه? چگونگي گام نهادن ايران به جهان معاصر نيز محسوب مي‌گردد، تاريخ مهّم و پيچيده‌اي است؛ مجموعه‌اي از تحوّل و تلاقي چندين و چند عامل مختلف چون رقابت و رويارويي قدرت‌هاي جهاني از يکسو و روابط غامض قدرت‌هاي محلي و دولت مرکزي از سوي ديگر، شناسايي و تفکيک هر يک از اين عوامل و توضيح سير تاريخي و تأثير متقابل آنها در چارچوب تحوّلات مرزي شرق ايران در فاصله? سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم تا مراحل مياني قرن بعد، موضوع اصلي اين بررسي را تشکيل مي‌دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر