شايعه-چاپ دوم- شيرازه كتاب ما

کد شناسه :301
شايعه-چاپ دوم- شيرازه كتاب ما

اگر شايعه را آنچنان که در اين کتاب مورد توجه قرار گرفته است، به مثاب? نوعي رسان? گروهي که تابع منطق خاص خود است در نظر بگيريم، آن گاه مي‌توان در جستجوي شيو? عملکرد آن برآمد. از اين طريق مي‌توانيم به پرسش‌هايي که در مورد شايعه وجود دارد بهتر پاسخ دهيم. پرسش‌هايي از اين دست که شايعه چگونه پديد مي‌آيد؟ چرا در روز خاص و در ميان گروهي خاص ظاهر مي‌شود؟ و نيز به تحليل اين مسائل بپردازيم که چرا شايعات عمدتا حاکي از بداقبالي هستند و اينکه پيامي که مي‌رسانند تابع چه قوانيني است؟ در پشت پيام ظاهري شايعه چه پيام‌هاي ديگري نهفته است و چرا توان ما در مهار شايعه کمتر از توانايي مان در تحديد ساير انواع پيام‌هاست؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر