توسعه و تخريب- انتشارات شيرازه كتاب ما

کد شناسه :297
توسعه و تخريب- انتشارات شيرازه كتاب ما
  • قيمت :
    850,000 ریال

اتخاذ الگويِ نهادي در سياست‌گذاري‌هاي ناظر بر حفاظت از محيط زيست در دوران پهلوي دوّم که حلّ‌و‌فصل مسائل و مشکلات در اين حوزه را در تدوين قوانيني مي‌ديد که منحصراً بر نقش نهادهاي دولتي متمرکز بودند، در اکثر قريب به اتفاقِ موارد به شکستِ اين سياست‌ها منجر گشت. اتخاذ الگويي که خود حاصل نگاه اقتدارگرايانه? صِرف به نقش دولت به‌عنوان فعّال مايشاء در پيشبرد سياست‌ها بود و در نتيجه، فروکاستنِ نقش ساير کنشگران به پذيرش منفعلانه? آنها. اتخاذ اين الگو هم دولت را از جلب مشارکت عمومي براي پيشبرد سياست‌هايش محروم کرد و هم به گسترش تعارضات ميان نهادهاي هر روز پرشمارتري در دولت دامن زد که هر يک فقط از دريچه? مسئوليت‌ها و وظائف خود به موضوع محيط‌زيست توجه مي‌‌کردند و داراي اولويت‌هاي متفاوت و گاه متضاد با يکديگر در اين زمينه بودند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر