برابري و ازادي-شيرازه كتاب ما - چاپ دوم

کد شناسه :293
برابري و ازادي-شيرازه كتاب ما - چاپ دوم
  • قيمت :
    400,000 ریال

آمارتيا سن بر اين نظر است که برابري‌طلبي نه وجه افتراق که وجه مشترک تمامي مکاتب مهم اقتصاد سياسي است. پرسش محوري اقتصاد سياسي نه پرسش برابري که پرسش «برابري در چه چيز؟» مي‌باشد. تلاش خودِ او در اين زمينه يافتنِ پاسخي است به اين پرسش که بر زمينه‌ آزادي‌خواهي شکل گرفته باشد و تأکيد را بر برابري افراد در ايفاي نقش‌هاي ارزشمند يا به عبارت ديگر در برابري افراد در امکان پيگيري اهدافي که خود براي خويش وضع کرده‌اند، بگذارد. در اين کتاب سِن تفاوت رويکرد خود به مسئله برابري را نه فقط با ليبراليسم و سوسياليسم، که با برابري‌طلبي دولت رفاه و نيز با آن‌چه در نوليبراليسم برابري فرصت‌ها ناميده مي‌شود، توضيح داد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر