نقد و بررسی کتاب «منطق»

1399/02/30 سه شنبه

معرفی اجمالی:
کتاب به مسائل مربوط به منطق می­‌پردازد. به عبارتی در مورد منطق است و از خود منطق که به بررسی ومطالعة استدلال­ها و تشخیص درستی.نادرستی آن­ها مربوط می­شود بحث نمی­شود. بنابراین می‌­توان گفت کتاب دربارة منطق است تا خود منطق. مطالب کتاب با مسائل مربوط به فلسفة علم و معرفت‌­شناسی هم‌پوشانی دارد.
کتاب با موضوع چیستی منطق آغاز می‌­شود و به طور اجمالی توضیح می­‌دهد که منطق در مورد استدلال­‌هاست و از این رو به مبحث گزاره‌­ها می‌­پردازد. از مباحث مهمی که در این کتاب آمده، بحث پارادوکس­‌ها، از جمله پارادوکس مجموعه‌­هاست که در تحویل ریاضیات به منطق از سوی راسل مطرح شد و دیگری پارادوکس دروغگوست. نظریة معناشناسی یا سمانتیک و موضوع مفاهیم زبانی و دلالت آن­ها و نیز خود ساختار زبان از دیگر مطالب مهمی است که در این کتاب از آن­ها بحث می­‌شود. همچنین به منطق فازی به عنوان یک منطق چند ارزشی پرداخته شده‌­است.


مزایا و کاستی‌­ها:
اثر حاضر از لحاظ این­که موضوعات به­روز و مطرح در عرصة فلسفة منطق، فلسفة علم و معرفت­شناسی را با زبانی ساده توضیح می­دهد حائز اهمیت است.
از دیگر مزایای این کتاب استفاده از تصاویر مناسب و روش تصویری- محاوره‌­ای آن است. این ویژگی دانشجو را به خواندن مطالبی از این دست که در جای خود بسیار دشوارند راغب و علاقه‌­مند می­‌کند. بنابراین گام مهمی در آشنا شدن دانشجو با این مطالب دشوار می‌­تواند باشد.
البته کتاب دارای کاستی­‌هایی نیز است. از جمله این­که فهرست ندارد. نیز فاقد فهرست نمایة موضوعی است. کاستی چشمگیر دیگری که وجود دارد این است که کتاب ارجاع به منابع ندارد. همچنین بهتر می­‌بود کتاب­‌هایی برای مطالعة بیشتر معرفی می‌­شد. البته اصل کتاب دارای فهرست موضوعی و منابع برای مطالعة بیشتر است که در ترجمه حذف گردیده است. علاوه بر این­ها مترجم می­‌توانست در زیرنویس صفحات معادل انگلیسی اصطلاحات و واژه‌­های تخصصی را بیاورد. به نظر می‌­رسد این امر ضروری باشد.


انسجام صوری:
عنوان اثر با مطالب درون آن سازگاری کمتری دارد. در واقع عنوان «فلسفة منطق» یا «مقدمه­ای بر منطق» برای آن مناسب­تر است. نیز تصویر روی جلد مربوط به مسألة استقراء است که یکی از مسائل فلسفة علم است و بهتر می­بود برای آن از تصویری استفاده می­شد که منحصراً به مباحث منطقی مربوط باشد.
در ترجمة برخی واژه­ها بهتر بود از رویة معمول پیروی می­شد. مثلاً اصطلاحات «کلی» و«جزئی» به عام و خاص ترجمه شده­اند که اگرچه غلط نیستند، معمول نمی­باشند.
انسجام محتوایی:
از لحاظ محتوایی نقدی که می­توان بر کتاب وارد ساخت این است که مباحث حوزه­های گوناگون باهم آورده شده­اند. البته درست است که امروزه این حوزه­ها همپوشانی دارند و در پیوند باهم مطرح می­شوند اما در کتابی که با عنوان منطق چاپ شده است دقیق­تر از این می­توان دست به تألیف زد. به عبارتی می­توانست فقط در مورد منطق و نه حوزه‌­های وابسته سخن بگوید.
از طرفی همین امر می‌­تواند به عنوان امتیاز اثر نیز محسوب گردد. از این جهت که منطق را به صورت یک علم منزوی مطرح نکرده است بلکه آن را در رابطه با حوزه­های وابسته مطرح می­کند. این امر در ترغیب دانشجویان برای مطالعه ویادگیری مطالب بسیار مفید است.
از لحاظ انسجام درونی مطالب به صورت منسجم و در رابطه با یکدیگر آورده شده­‌اند. اما در خصوص چیستی منطق و انواع متداول و پیشرفتة آن بحث کافی نمی­‌شود. چنان که قبلاً نیز اشاره شد مطالب کتاب بیشتر در حوزة فلسفة منطق است.
جمع بندی و پیشنهادات:
این کتاب می­تواند به عنوان منبع فرعی در دروس تخصصی منطق جدید و فلسفة علم دورة کارشناسی فلسفه و به عنوان منبع اصلی درس اختیاری فلسفة منطق دورة کارشناسی و منبع فرعی درس اختیاری فلسفة منطق دورة کارشناسی ارشد فلسفه معرفی گردد. همچنین در درس اختیاری فلسفة منطق دورة کارشناسی ارشد فلسفة علم می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به مطالب مذکور برای استفاده از این گونه کتاب‌­ها در سطح دانشگاهی باید تغییراتی در شکل آن صورت گیرد:

۱. عنوان آن به «مقدمه­‌ای برای منطق» تغییر یابد.
۲. فهرست اجمالی در آغاز کتاب آورده شود.
۳. فهرست نمایه به آخر کتاب افزوده شود.
۴. منابعی برای مطالعة بیشتر آورده شود.
۵. در زیرنویس صفحات معادل انگلیسی اصطلاحات و واژه­‌های تخصصی آورده شود.
۶. در ترجمة برخی اصطلاحات تخصصی تجدید نظر شود.

پیشنهاد تکمیلی:
پیشنهاد می‌­شود با الهام از چنین کتاب­‌هایی و با در نظر گرفتن میزان توانایی­‌های دانشجویان ایرانی اساتید منطق خود به تألیف کتاب­‌هایی در این زمینه اقدام کنند. در آن صورت می­‌توان از محتوا و ترسیم طرح های جدیدی در این خصوص سخن به میان آورد.

انصراف از نظر